fbpx

บริการ

บริการด้านวิศวกรรม

เราให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร

ตั้งแต่…งานปรับปรุง/ต่อเติมบ้าน หรือจะเป็นตกแต่งภายในห้องพัก อพาร์ตเม้นต์ หรือคอนโด

จนไปถึง…การสร้างบ้าน อาคารสำนักงาน หรือสิ่งปลูกสรา้งขนาดใหญ่ เช่น อพาร์ตเม้นต์ หรือโรงแรม

รวมถึง…งานบริการที่ปรึกษาด้านอาคารเขียวและอาคารประหยัดพลังงาน และงานออกแบบและทบทวนงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

งานวางแผนและจัดการโครงการ

งานให้คำปรึกษาด้านอาคารเขียวและอาคารประหยัดพลังงาน

งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

งานตรวจสอบงานอาคาร งานก่อสร้าง งานระบบ และงานตกแต่งภายในครบวงจร

งานทดสอบและรับรองอาคารและระบบอาคาร

บริการที่ปรึกษาด้านการซื้อ-ขาย และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เราให้บริการที่ปรึกษาด้านการซื้อ-ขาย และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร : ไม่ว่าจะซื้อหรือเช่า / ขายหรือปล่อยเช่า เราพร้อมให้บริการเสมอ

ซื้อ-เช่าอสังหาริมทรัพย์

ขาย-ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์

Properties

Compare listings

เปรียบเทียบ